Cách đọc tên các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng

04:21 20/05/2019
lbwm Cách đọc tên các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng

Hầu hết các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng thường đến từ Thuỵ Sỹ, Pháp, Ý hoặc châu Á, nên cách phát âm của chúng thường cũng khá “khoai” đối với các fan và nhà sưu tập đồng hồ.

Dưới đây là danh sách khá đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng được tổng hợp tại tạp chí Watch Time nổi tiếng.

A. Lange & Söhne | A-lan-zơ un-đ Zơ nơ

Alpina | An-pi-nơ

Armand Nicolet | A-r Man-đ Ni-ko-lay

Audemars Piguet | O-đơ ma-r Pi-gay

Baume & Mercier | Bâu-m & (en) Mơ-r se i-ay

Bédat Bay-da

Blancpain | Blan-k pan

Bovet | Bo-vay

Breguet | Bre-gay

Bremont | Bre-mon

Breil | Brail

Breitling | Brai-t linh

Bulgari | Bu-l gơ ri

Bulova | Bu-lơ-vơ

Carl F. Bucherer | Cao-l Bu-kơ-rơ

Cartier | Ka-r ti ay

Chase-Durer | Chei-s Đơ rơ

Chopard | Sou Pa-rd

Corum | Kor-um

Cuervo y Sobrinos | Que-r vo i So Bri no-s

Custos | Cu stô-s

Cyma | Si mơ

Daniel Roth | Roth: Rót

De Bethune | Đe bet Un

DeWitt | Đe Vi-t

Doxa | Đoc-xơ

Dubey & Schaldenbrand | Đue-bay en Sheo đen bren-d

Ebel | I Beo-l

Favre-Leuba | Phaa-v Liu-pa

F.P. Journe | Journe: Zhơ-rn

Franck Muller | PhraankRan-k My-ou le-r

Frédérique Constant | Phre dơ ric Con-sta-an-t

Gérald Genta | Genta: GiEN tơ

Girard-Perregaux | Ji-ra-rd Pai-Rơ-go

Glashütte Original | G-lát-s Hu tơ O ri gi nanl

Glycine | Gơ ly Sin

Greubel Forsey | Groi-bơn Phor-sy

Hublot | U blau

Hysek | Hai sec

IWC Schaffhausen | shap Hau zin

Jaeger-LeCoultre | Jay-zơ Le Kun-t

Jaquet Droz | Joc kay Dro

Jean Dunand | Jan Du nan

JeanRichard | Jan Ri shat-d

Kobold | Ko ban-d

Limes | Li Me-z

Longines | Laun jin

Louis Érard | Lu-is Ai-raarD

Louis Moinet | Lu-is mwah Nay

Louis Vuitton | Lu-is Vwee-Than

Maurice Lacroix | Lac qua

Mido | Mi do-e

Milus | Mi Luz

Montblanc | Mo-ont Blan-k

Moser | Mo zơ

Movado | Mơ Va đo

Mühle Glashütte | Miu lơ glat-x Hu tơ

Nomos | No mo se

Officine Panerai | O-phi Chi-nay Pan u-rai

Omega | O may gơ

Parmigiani Fleurier | Pa-rơ mi Ja ni Phlơ yay

Patek Philippe | Pa tech phi liip

Paul Picot | Picot: Pi Co

Perrelet | Pe re lay

Piaget | Pi a Jay

Rado | Ra đo

Ralph Lauren | Lo-ren

Richard Mille | Ri shad Min-L

Roger Dubuis | Ro Jơ Đo Bwi

Seiko | Say kô

Sinn | Jin

TAG Heuer | Ta-gơ Hoy-ơ

Tissot | Ti so

Tutima | Tu ti mơ

Ulysse Nardin | Yu Li-s na-r đan

Universal Genève | Je Nev

Vacheron Constantin | Va sơ ran Kon stan tan

Van Cleef & Arpels | Van Cli-ph A-rơ pen

Victorinox | Vick to ri noc-x

Vulcain | Vun Can

Wenger | Wen gơ

Wittnauer | Wit nau ơ

Wyler Genève | Vi lơ Je ne-v

Xemex | Je mech-x

Zenith | Je – nít th

Cách đọc tên các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng
binh-luan

Hello World! https://u7i4ok.com?hs=ea2f1cef805c5799fe08a2985fcb5581&

14 December, 2022 02:50 PM
hexjzy
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0786183888